Choď na obsah Choď na menu
 


Slovak :

Mgr.Dušan Sádecký...

- Tenisový expert EKR 8, Lektor kvalifikacneho programu Tenisovy expert EKR 1-8

- Lektor "Celoživotné vzdelávanie, zdravie a veda v športe.

- Manažér Občianskeho združenia "Globálne vzdelávanie, zdravie a veda v športe".

- živnostník 

- Učiteľ Matematika, TV, BV, Šport a veda,  ZŠP, TŠV, Šport a zdravie

 

English :

Mgr.Dusan Sadecky...

- Tennis Expert EQF 8, Lecture qualification program "Tennis Expert EQF 1-8"

- Lecture "LongLife Education, Health and Science in Sport",

- Teacher "Sport & Science", Mathematics, Base Sport prepare, Physical and Sport Education

- Manager Civic Association "GLOBAL Education & Health & Science in SPORT".